Nasze posłannictwo

Z żywej relacji z Trójjedynym Bogiem i z Przymierza Miłości z Maryją czerpiemy siłę i ufność.
Nasze zadanie i apostolat widzimy w sumiennie wykonywanej pracy zawodowej oraz byciu kimś, 
kto spełnia rolę jednoczącą w swoim otoczeniu, który też uduchowia to, co zeświecczone.

„Wewnętrznie musimy być silnymi osobowościami! Osobowościami przepełnionymi Bogiem!”
o. Józef Kentenich do Pań Szensztatu 1965

Swoim powołaniem żyjemy w różnych krajach świata, odpowiednio do ich kultury -
włączone we wspólnotę Kościoła Katolickiego i instytutu świeckiego.