Nasze powołanie

to życie pośrodku świata poświęcone Bogu, gdzie wytycznymi są dla nas


trzy rady ewangeliczne:

  • ubóstwo,
  • posłuszeństwo,
  • dziewictwo.

„Musicie stać pośrodku świata, by ducha czasu przepoić duchem Bożym. 
Naszym zadaniem nie jest ucieczka od wydarzeń codzienności, 
ale nieustanne odnajdywanie palca Bożego we wszystkim, co nas otacza.” 
o. Józef Kentenich do Pań Szensztatu 1965

 

Papież Paweł VI do Instytutów Świeckich:

Wasze UBÓSTWO mówi światu,

że można korzystać z dóbr ziemskich i owoców postępu bez zniewolenia się nimi.

Wasze BEZŻEŃSTWO mówi światu,

że można kochać miłością bezinteresowną i niewyczerpaną, zbliżoną Sercu Boga,
i że wszystkim można się oddać bez wiązania się tylko z jedną osobą,
przy czym w pierwszej linii oddanie to przysługuje opuszczonym.

Wasze POSŁUSZEŃSTWO mówi światu,

że można być szczęśliwym także wtedy, gdy nie ma się komfortu podjęcia wyboru, 
co do swojej sytuacji, lecz pozostaje się w stałej dyspozycji woli Boga, w taki sposób, 
jaki On sam objawia w danym życiu - w znakach czasu i w tęsknocie dzisiejszego świata za zbawieniem.


I Światowy Kongres Instytutów Świeckich
Rzym, 26 września 1970 r.