Nasz Założyciel

Ojciec Józef Kentenich (1885-1968),
założyciel międzynarodowego Ruchu Szensztackiego.