Nasze posłannictwo

do którego siłę i ufność czerpiemy z żywej relacji z Trójjedynym Bogiem i z Przymierza Miłości z Maryją, to apostolat w sumiennie wykonywanej pracy zawodowej oraz byciu kimś, kto spełnia rolę pomostu w swoim otoczeniu, który uduchowia to, co zeświecczone.

O nas

Pragniemy czegoś więcej.
Kochamy Pana Boga i świat.
Zmieniamy świat od środka.
Pozostajemy w zawodzie i jesteśmy dla innych.
Oddziałujemy przez bycie kobietą.
Jesteśmy powołane do miłości.
Związujemy się w wolności.
Mamy wspólnotę, która nas niesie.
Spotykamy się z Panem Bogiem na modlitwie,
w pracy i w innych ludziach.
Wierzymy, mamy nadzieję, kochamy.